យុទ្ធនាការបរិច្ចាកឈាមក្រោមពាក្យស្លោក៖ “ផ្តល់ឈាម ផ្តល់ក្តីស្រលាញ់”

blood
blood

ដោយមានកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម PARBURY មានសេចក្តីរីករាយក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាមក្រោមពាក្យស្លោក“ផ្តល់ឈាម ផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់” ។ យុទ្ធនាការនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់បុគ្គលិករបស់យើងដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការស្ម័គ្រចិត្តនិងចូលរួមចំណែកក្នុងយុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាមនេះ។

យុទ្ធនាការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០​ ចាប់ពីម៉ោង ៨: ០០ នាទី ដល់ម៉ោង ១១: ៣០ នាទីនៅការិយាល័យកណ្តាល អគារធី ខេ សេនត្រលរបស់យើង។

Leave A Comment